За нас

Ресурсен центар постои за да се направи оваа земја место каде што лицата со посебни потреби ќе имаат исти можности како и секој друг. До тогаш, ние ќе бидеме тука. Дознајте повеќе за она што го правиме. Прочитај Повеќе

За повеќе информации побарајте не на:

+389 78 449 852
+389 78 449 851

Донирај

Бидете хумани и донирајте

Жиро сметка: 210-0682189801-12 НЛБ Тутунска Банка - Скопје

Телефон за контакт: 078 449-852 и 078 449-851

Пријатели