Валандово, 2016 Вештини за активно и ефективно застапување на правата на лицата со посебни потреби од страна на родителите

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координаторДаниела Мирческа на ден 29.07.2016 г. во Ресторан Делта, Валандово одржаа промотивен настан на тема: Вештини за активно и ефективно застапување […]

Во рамките на нашиот тековен проект Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координаторДаниела Мирческа на ден 29.07.2016 г. во Ресторан Делта, Валандово одржаа промотивен настан на тема: Вештини за активно и ефективно застапување на правата на лицата со посебни потреби од страна на родителите