Кочани, 2016

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска на ден 24.09.2016 во Кочани одржа промотивен настан на кој ги запозна гостите со работата со РЦ и […]

Во рамките на нашиот тековен проект Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска на ден 24.09.2016 во Кочани одржа промотивен настан на кој ги запозна гостите со работата со РЦ и размнија информации околу ситуацијата со лицата со посебни потреби во Општина Кочани.