Обуки за родители – Гостивар, Ресен и Могила

Во рамките на проектот “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со УНИЦЕФ,  Горица Поповска Налевска – регионален координатор и Радмила Цветковска – национален координатор, одржаа обуки за родители „Вештини за ефективно и активно […]

Во рамките на проектот “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со УНИЦЕФ,  Горица Поповска Налевска – регионален координатор и Радмила Цветковска – национален координатор, одржаа обуки за родители „Вештини за ефективно и активно застапување на правата на лицата со посебни потреби од страна на родители“ во  Гостивар (12.11.2017), Ресен (25.10.2017) и Могила (12.12.2017)