Одржана обука за регионални координатори

На ден 16.07.2015 год. Здружението Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби, одржа обука – Модел на извештаи и протоколи на комуникации. Обуката беше наменета за регионалните координатори на Ресурсниот Центар: – Даниела Мирческа (Југоисточн регион: Валандово, Радовиш, Струмица, Дојран, Гевгелија, Богданци и општините од овој регион) – Горица Поповска-Налевска (Пелагониски и југозападен […]

На ден 16.07.2015 год. Здружението Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби, одржа обука – Модел на извештаи и протоколи на комуникации. Обуката беше наменета за регионалните координатори на Ресурсниот Центар:

Даниела Мирческа (Југоисточн регион: Валандово, Радовиш, Струмица, Дојран, Гевгелија, Богданци и општините од овој регион)

Горица Поповска-Налевска (Пелагониски и југозападен регион: Битола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп, Ресен, Охрид, Струга, Кичево и општините од овие региони)

Бранкица Димитровска (Источен и североисточен регион: Берово, Виница, Кочани, Штип, Пробиштип, Делчево, Кратово, Крива Паланка и општините од овие региони)

Обуката ја водеше Проект координаторот Маја Лазаревска