Покана за одржување на Собрание на Здружението

Почитувани, Врз основа на чл. 20 од Статутот на Здружението на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби, членовите на Ресурсниот Центар објавуваат: ПОКАНА за одржување на Собрание на Здружението Собранието ќе се одржи на 25.12.2019 (среда) во просториите на здружението на ул. Васко Карангелески бр.33, Скопје, со почеток во 18:00 ч. […]

Почитувани,

Врз основа на чл. 20 од Статутот на Здружението на граѓани Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби, членовите на Ресурсниот Центар објавуваат:

ПОКАНА
за одржување на Собрание на Здружението

Собранието ќе се одржи на 25.12.2019 (среда) во просториите на здружението на ул. Васко Карангелески бр.33, Скопје, со почеток во 18:00 ч. со следниот :

Дневен ред

1. Разрешување и именување на членови на органите на управување на здружението
2. Разрешување од функција Претседател на здружението
4. Избор на нов Претседател на здружението
5. Разно

Сите членови на Собранието ќе бидат известени и по електронски пат.
На седницата на Собранието можат да присуствуваат сите лица кои се заинтересирани за работата на Здружението.

Со почит,
РЕСУРСЕН ЦЕНТАР
Ребека Јанковска Ристески
Оливера Савеска
Сузана Стојановска