Ресурсниот Центар во Делчево

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска и национален координатор Радмила Цветковска на ден 21.06.2016 г. во Ресторан Палма во Делчево одржаа промотивен настан. На настанот […]

Во рамките на нашиот тековен проект Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска и национален координатор Радмила Цветковска на ден 21.06.2016 г. во Ресторан Палма во Делчево одржаа промотивен настан.
На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и професионалци се запознаа со Ресурсниот Центар – нашата досегашна работа, како и идните планови.