Ресурсниот Центар во Демир Хисар

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Горица Поповска – Налевска и национален координатор Радмила Цветковска на ден 08.06.2016 г. (среда) во Домот на Културата ИЛИНДЕН во Демир […]

Во рамките на нашиот тековен проект Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Горица Поповска – Налевска и национален координатор Радмила Цветковска на ден 08.06.2016 г. (среда) во Домот на Културата ИЛИНДЕН во Демир Хисар одржаа промотивен настан.
На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и професионалци беа запознаети со работата на Ресурсниот Центар, нашата досегашна работа, како и идните планови.