РЦ во ГИМ Јосип Броз Тито – Битола

На ден 26.10.2016 во склоп на активностите на Ресурсниот Центар насочени кон развивање на волонтеризмот, нашиот Национален координатор Радмила Цветковска одржа презентација пред учениците во Гиманзијата Јосип Броз Тито во Битола.

На ден 26.10.2016 во склоп на активностите на Ресурсниот Центар насочени кон развивање на волонтеризмот, нашиот Национален координатор Радмила Цветковска одржа презентација пред учениците во Гиманзијата Јосип Броз Тито во Битола.