Month: October 2016

Ресурсниот Центар во ШТИП

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитриевска на ден 28.10.2016 г. одржа промотивен настан во Штип. На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и […]

Повеќе

РЦ во ГИМ Јосип Броз Тито – Битола

На ден 26.10.2016 во склоп на активностите на Ресурсниот Центар насочени кон развивање на волонтеризмот, нашиот Национален координатор Радмила Цветковска одржа презентација пред учениците во Гиманзијата Јосип Броз Тито во Битола.

Повеќе

International Boccia 2016, Poznan, Poland

Во рамките на проектот “Boccia – Подобрување на квалитетот на живот на лицата со хендикеп и нивните животната средина преку Параолимписките спорт Boccia”, проект кој е подготвен од страна Спорт рехабилитација асоцијација СТАРТ, Познан, во тесна соработка со полската федерација Boccia, учесник беше и екипа од Македонија. Дел од екипата, која го освои Второто место […]

Повеќе

Предизвици во борбата против насилствоито врз лицата со посебни потреби, Скопје

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Бранкица Димитровска и нашите гости од Полио Плус – движење против хендикеп на ден 01.10.2016 г. (петок) во Скопје, […]

Повеќе