Month: February 2018

Посета на општини во Македонија

Во рамките на проектот “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со УНИЦЕФ, во периодот Ноември 2017 – Февруари 2018 нашите регионални координатори: Горица Поповска Налевска, Весна Илова Ташева, Весна Андреева, Маргарита Милошеска и Азби Шаќири посетија 33 општини во Македонија. Им благодариме […]

Повеќе