Month: December 2020

Помогнати 100 семејства на деца со посебни потреби преку проектот „Среќно лице- заштитено лице!“

Во изминатите шест месеци годинава Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби реализираше активности за соочување и справување со стрес и криза кои се предизвикани од пандемијата на корона вирус наменети за родителите на децата со попреченост во две општини: Велес и Гостивар. Целта на проектните активности беше подобрување на семејната стабилност преку […]

Повеќе