Author: admin

Ресурсниот Центар во Радовиш

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Даниела Мирческа на ден 30.09.2016 г. (петок) одржа промотивен настан во Радовиш. На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во Велес

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Радмила Цветковска  на ден 30.09.2016 г. (петок) одржа промотивен настан во Велес. На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и професионалци […]

Повеќе

Кочани, 2016

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска на ден 24.09.2016 во Кочани одржа промотивен настан на кој ги запозна гостите со работата со РЦ и […]

Повеќе

Валандово, 2016 Вештини за активно и ефективно застапување на правата на лицата со посебни потреби од страна на родителите

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координаторДаниела Мирческа на ден 29.07.2016 г. во Ресторан Делта, Валандово одржаа промотивен настан на тема: Вештини за активно и ефективно застапување […]

Повеќе

Вештини за активно и ефективно застапување на правата на лицата со посебни потреби од страна на родителите, ГЕВГЕЛИЈА, 2016

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Даниела Мирческа на ден 13.07.2016 г. во Хотел АПОЛОНИЈА, Гевгелија одржаа промотивен настан на тема: Вештини за активно и ефективно […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во Крива Паланка

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска на ден 06.07.2016г. во Ресторан Фонтана во Крива Паланка одржаа промотивен настан. На настанот присутните родители на деца со […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во Кавадарци

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Радмила Цветковска на ден 29.06.2016 г. во Хотел УНИ ПАЛАС, Кавадаци одржаа промотивен настан. На настанот присутните родители на […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во Делчево

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска и национален координатор Радмила Цветковска на ден 21.06.2016 г. во Ресторан Палма во Делчево одржаа промотивен настан. На настанот […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во Демир Хисар

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Горица Поповска – Налевска и национален координатор Радмила Цветковска на ден 08.06.2016 г. (среда) во Домот на Културата ИЛИНДЕН во Демир […]

Повеќе

Гостување на LARONDINA DANCE COMPANY, UK

Како дел од гостувањето на танц групата ЛАРОНДИНА во Скопје, која имаше свои претстави во Скопје и Велес, беше организирана и посета на 10 училишта во Скопје.  По еден танчер – лице со посебни потреби, заедно со својот придружник и волонтeр – преведувач од училиштето НОВА на 11.05.2016 ги посетија училиштата: ОУ Љубен Лапе, ОУ […]

Повеќе