novosti

Кампања СО ПОЧИТ!

Во периодот од Октомври – Декември 2016 година, Ресурсниот Центар, како дел од капањата СО ПОЧИТ! во неколку градови на Македонија (Битола, Струмица, Гостивар, Крива Паланка, Велес, Валандово итн.) со делење на флаери ги потсетуваше јавните лица да внимаваат на своето изразување, особено во текот на кампањите кои ги имаа политичките партии. Им се обративме […]

Повеќе

Психолошко-едукативна работилница за родителитe на децата со посебни потреби, Молика, Битола

Од 11 до 13 Ноември, 2016 год. во Хотел Молика, Пелистер се одржа втората психолошко-едукативна работилница за родителите на децата со посебни потреби за 85 учесници. Настанот беше дел од тековниот проект, кој Ресурсниот Центар го спроведува заедно со УНИЦЕФ. Работилниците ги водеше Проф.Д-р Диана Белевска. Гост на работилницата, со свое излагање беше и м-р Горан Саневски дипл.фт. И […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во ГРАДСКО

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска на ден 03.11.2016 г. одржа промотивен настан во Градско. На настанот присутните родители на деца со посебни потреби […]

Повеќе

Обука на волонтери, Битола

Во рамките на тековните активности на Ресурсниот Центар и претстоечкиот психолошки камп за родители на деца со посебни потреби, кој ќе се одржи на 11, 12 и 13 Ноември во Хотел Молика, Битола, нашиот национален координатор Радмила Цветковска на ден 05.11.2016 г. одржа обука на волонтери од Битола.

Повеќе

Ресурсниот Центар во МАКЕДОНСКИ БРОД

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Горица Поповска – Налевска на ден 03.11.2016 г. одржа промотивен настан во Македонски Брод. На настанот присутните родители на деца […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во РАНКОВЦЕ

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитриевска на ден 01.11.2016 г. одржа промотивен настан во Ранковце На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во ШТИП

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитриевска на ден 28.10.2016 г. одржа промотивен настан во Штип. На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и […]

Повеќе

РЦ во ГИМ Јосип Броз Тито – Битола

На ден 26.10.2016 во склоп на активностите на Ресурсниот Центар насочени кон развивање на волонтеризмот, нашиот Национален координатор Радмила Цветковска одржа презентација пред учениците во Гиманзијата Јосип Броз Тито во Битола.

Повеќе

International Boccia 2016, Poznan, Poland

Во рамките на проектот “Boccia – Подобрување на квалитетот на живот на лицата со хендикеп и нивните животната средина преку Параолимписките спорт Boccia”, проект кој е подготвен од страна Спорт рехабилитација асоцијација СТАРТ, Познан, во тесна соработка со полската федерација Boccia, учесник беше и екипа од Македонија. Дел од екипата, која го освои Второто место […]

Повеќе

Предизвици во борбата против насилствоито врз лицата со посебни потреби, Скопје

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Бранкица Димитровска и нашите гости од Полио Плус – движење против хендикеп на ден 01.10.2016 г. (петок) во Скопје, […]

Повеќе