International Boccia 2016, Poznan, Poland

Во рамките на проектот “Boccia – Подобрување на квалитетот на живот на лицата со хендикеп и нивните животната средина преку Параолимписките спорт Boccia”, проект кој е подготвен од страна Спорт рехабилитација асоцијација СТАРТ, Познан, во тесна соработка со полската федерација Boccia, учесник беше и екипа од Македонија. Дел од екипата, која го освои Второто место […]

Во рамките на проектот “Boccia – Подобрување на квалитетот на живот на лицата со хендикеп и нивните животната средина преку Параолимписките спорт Boccia”, проект кој е подготвен од страна Спорт рехабилитација асоцијација СТАРТ, Познан, во тесна соработка со полската федерација Boccia, учесник беше и екипа од Македонија.
Дел од екипата, која го освои Второто место на натпреварот, беше и нашата Бранкица Димитровска, регионален координатор на Ресурсниот Центар.
Им честитаме на Бранкица и целиот македонски тим!