Помош и информации

Телефон: 078 449 852 078 449 851

Линијата е отворена од 09:00-16:00 во сите работни денови

resursen.centar@yahoo.com

Регионални координатори
  1. За Пелагониски регион – Горица Поповска Налевска тел. 078/241-814, од 08:00-15:00 часот
  2. За Вардарски и Источен регион – Весна Андреева тел.078/290-246 и 078/744-674,од 10:00-19:00часот
  3. За Југоисточен регион – Весна Илова Ташева тел. 077/704-440, од 07:00- 19:00 часот
  4. За Југозападен,Полошки и Северозападен регион-
    • Азби Шаќири тел.078/980-999, од 08:00- 16:00 часот
    • Маргарита Милошеска тел.078/290-278 и 071/236-635 од 12:00-19:00 часот

Емоционална поддршка и совети околу се она што е врзано со лица со посебни потреби, контактирајте не на линијата за помош на 078 449 852 и на 078 449 851.

Или на нашиот е-маил resursen.centar@yahoo.com.

Ние обезбедуваме слободни, независни и непристрасни информации и поддршка.
Линијата е отворена од 09:00-16:00 во сите работни денови.