Помош и информации

Телефон: 078 449 852

Линијата е отворена од 09:00-16:00 во сите работни денови

resursen.centar@yahoo.com

Емоционална поддршка и совети околу се она што е врзано со лица со посебни потреби, контактирајте не на линијата за помош на 078 449 852.

Или на нашиот е-маил resursen.centar@yahoo.com.

Ние обезбедуваме слободни, независни и непристрасни информации и поддршка.
Линијата е отворена од 09:00-16:00 во сите работни денови.