Вештини за активно и ефективно застапување на правата на лицата со посебни потреби од страна на родителите, ГЕВГЕЛИЈА, 2016

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Даниела Мирческа на ден 13.07.2016 г. во Хотел АПОЛОНИЈА, Гевгелија одржаа промотивен настан на тема: Вештини за активно и ефективно […]

Во рамките на нашиот тековен проект Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Даниела Мирческа на ден 13.07.2016 г. во Хотел АПОЛОНИЈА, Гевгелија одржаа промотивен настан на тема: Вештини за активно и ефективно застапување на правата на лицата со посебни потреби од страна на родителите