Посета на општини во Македонија

Во рамките на проектот “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со УНИЦЕФ, во периодот Ноември 2017 – Февруари 2018 нашите регионални координатори: Горица Поповска Налевска, Весна Илова Ташева, Весна Андреева, Маргарита Милошеска и Азби Шаќири посетија 33 општини во Македонија. Им благодариме […]

Во рамките на проектот “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со УНИЦЕФ, во периодот Ноември 2017 – Февруари 2018 нашите регионални координатори: Горица Поповска НалевскаВесна Илова ТашеваВесна Андреева, Маргарита Милошеска и Азби Шаќири посетија 33 општини во Македонија.
Им благодариме на сите градоначалници за приемот и размената на информации за состојбата со лицата со попреченост во своите општини, како и за понудената соработка на полето на инклузија на лицата со попреченост.
Со голем дел од општините беа склучени и меморандуми за соработка за реализирање на идни заеднички активности.