Ресурсниот Центар во Кавадарци

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Радмила Цветковска на ден 29.06.2016 г. во Хотел УНИ ПАЛАС, Кавадаци одржаа промотивен настан. На настанот присутните родители на […]

Во рамките на нашиот тековен проект Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Радмила Цветковска на ден 29.06.2016 г. во Хотел УНИ ПАЛАС, Кавадаци одржаа промотивен настан.
На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и професионалци се запознаа со Ресурсниот Центар – нашата досегашна работа, како и идните планови.