Што значи терминот лице со оштетен вид?

Детското слепило се однесува на болести или состојби кои се случуваат во почетокот на животот на детето, кои довеле до слепило. Детското слепило не секогаш може да се третира на ист начин како возрасни возрасни , бидејки окото на детето е помало и помалку развиено.

Лица со пречки во видот се дефинирани под терминот слепи и слабовидни лица.

Слабовидно се смета лице кое на подоброто око со корекционо стакло има острина на видот помала од 40% (0,4) и лице кое на подоброто око со корекционо стакло има остринана видот поголема од 40% (0,4), но кај кое се предвидува извесно влошување на видот.

Слепо се смета лице кое на подоброто око со корекционо стакло има острина на видот до 10% (0,10) и лице со централен вид на подоброто око со корекционо стакло до 25% (0,25), на кое видното поле му е стеснето до 20 степени. Според степенот на попреченоста слепите лица се распоредуваат во три групи и тоа:

Лице кое потполно го изгубило осетот за светло (амауроза).

Лице кое на подоброто око со корекционо стакло има остаток на видот до 5% (0,05) или лице кое на подоброто око со корекционо стакло има остаток на видот помалку од 10% (0,10) или има видно поле стеснето до 20 степени.

Лице кое на подоброто око со корекционо стакло има остаток на видот помалку од 10% (0,10) и лице со централен вид на подоброто око со корекционо стакло до 25% (0,25) и кое има видно поле стеснето до 20 степени.

Практично слепо лице се смета лице со толку намалена функционална способност на органот за вид која не му овозможува воспитание и образование претежно по визуелен пат.

Osteten vid

Колку е честа појавата на слепило или оштетен вид кај децата?

Постојат околу 500.000 нови случаи на детството слепило секоја година. Без рана интервенција на корективни состојби децата може да ослепат трајно.Од тие причини дијагностиката е најважна во раната интервенција , доколку таа е можна кај ваквиот вид на хендикеп.

Дали постои лек или интервенција со која би се подобрила функцијата на видот?

Денес офталмологијата секојдневно оди напред. Дали едно лице ќе може да биде подложено на интервенција со која би се подобрила функцијата на видот зависи од степенот и причината за веќе намалената фунцкија. Видот е поврзан со одредени заболувања и состојби од кои некои може да се третираат во зависност од фазите кога се дијагностицирани , други пак се вродени и немаат ефективен третман. Корекцијата на слабовидните лица се подобрува со користење на очила и корективни леќи како и признаени интервенции со кои се подобрува функцијата. Секако за секоја можна интервенција и лекување потребна е консултација со специјалист од областа

Во некои случаи на оштетувањето на видот, наочари, хирургија, или лекови може да помогнат да се врати видот.

Доколку има делумно оштетување што не може да се коригира, третманот обично вклучува насоки за тоа како да се функционира со ограничен вид.

Кои се причини за детството слепило?

Постојат многу причини за детсткото слепило:

 • Сушење на корнеата, што доведува до создавање на лузни. Ова е предизвикано од недостаток на витамин А во исхраната на детето. Кога слепило се јавува на овој начин многу тешко може да се поврати видот.
 • катаракта
 • прематурна ретинопатија
 • мрзливо око може да доведе до губење на видот
 • oптички невритис што е всушност воспаление што може да предизвика привремено или трајно губење на видот
 • ретинитис пигментоза се однесува на оштетување на мрежницата, но води кон слепило само во ретки случаи
 • тумори кои влијаат на мрежницата или оптичкиот нерв, исто така, може да предизвикаат слепило

Покрај горенаведените причини различни дијагнози и состојби во својата клиничка слика и симптоматологијата може да вклучуват оштетување на видот и трајно слепило.

Кој се е изложен на ризик за слепило?

Следните категории на деца се изложени на ризик од слепило:

 • деца со очни болести, како што се макуларна дегенерација и глауком
 • деца со рано дијагностициран дијабетес
 • деца со мозочни крварења
 • предвремено родени бебиња

Слепило кај доенчиња

Визуелниот систем на детето почнува да се развива во утробата, но нема да биде целосно формиран до околу втората година. Од 6-8 неделна возраст, бебето треба да биде во можност да го насочува и фиксира својот поглед на објектот и да ги следат неговите движење. Од 4 месеци, очите на детето треба да се правилно подредени (не свртени навнатре или нанадвор).

Доколку педијатарот се сомнева за проблеми со очите на вашето бебе веднаш по раѓањето,истите сомневања треба да се потврдат и од специјалист од областа со консттно следење до 6 месеци возраст кога треба да се провери острината на видот, фокус, и координација.

Кои се Ризици може да допринесат за појава на слепило кај Доенчиња?

Следниве услови може да предизвика оштетување или слепило кај доенчиња:

 • инфекции
 • оштетување или запушување на солзни канали
 • катаракта
 • страбизам (вкрстени очи)
 • амблиопија (мрзливо око)
 • вроден глауком
 • ретинопатија кај предвремено родени (кога крвните садови кои ја снабдуваат мрежницата не се целосно развиени во предвремено родени бебиња)
 • задоцнет развој на визуелен систем на детето

Вашето дете треба да биде способно да обрне внимание на визуелните стимулации од 6-8 недели возраст. Ако вашето дете не реагира на светлина која сјае во неговите очи, или не се фокусира на шарени објекти од 2-3 месеци, или ако забележите вкрстени очи или било какви други симптоми на оштетување на видот тогаш веднаш треба да консултирате специјалист од областа.

Симптоми на оштетување на видот кај малите деца вклучуваат:

 • постојана триење на окото
 • екстремна чувствителност на светлина
 • тешко фокусирање
 • хронично црвенило на окото
 • бело, наместо на црно зеница
 • сиромашно визуелено СЛЕДЕЊЕ (на објект со очите)
 • абнормални движења со очите и неможност за усогласување или движење на очите (по 6 месеци возраст)

Како се поставува слепило како дијагноза?

По темелно испитување на очите од страна на офталмолог ќе се утврди причината за слепило или делумно губење на видот. Лекарите преземаат серија тестови со кои се мери јасноста на видот, функцијата на очните мускули, и како на зениците реагираат на светлина. Лекарот ќе го испита општото здравје на очите со помош на специјална светилка, која е ниско-енергетски микроскоп поврзан со висок интензитет светлина.

Што доколку моето дете е со целосно оштетен вид?

Целосното слепило бара обучување на детето на нов начин на живеење и ориентација во простор како и учење на нови вештини, вклучувајќи:

 • учењето да се чита Брајово писмо
 • користење куче
 • инсталација на систем за користење на паметни телефони
 • организираност на вашите домови, јасно и константно со ист распоред за да може детето лесно да ги пронајде работите кои му се потребни
 • виткање пари на различни начини за да се направи разлика
 • инсталирање парапети во вашиот дом посебно во бањата со цел да биде полесна ориентацијата

Организации кои ги штитат интересите на лицата со оштетен вид во Македонија

 • Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) – (http://www.nsiom.org.mk/)
 • Сојуз на Организации на лица со оштетен
  Ул 29 Ноември 46, Скопје
  Kонтакт 02/3113662