Предизвици во борбата против насилствоито врз лицата со посебни потреби, Скопје

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Бранкица Димитровска и нашите гости од Полио Плус – движење против хендикеп на ден 01.10.2016 г. (петок) во Скопје, […]

Во рамките на нашиот тековен проект Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Бранкица Димитровска и нашите гости од Полио Плус – движење против хендикеп на ден 01.10.2016 г. (петок) во Скопје, Хотел Порта одржаа средба со родители и лица со посебни потреби.
На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и лицата со посебни потреби разговараа на тема: Предизвици во борбата против насилствоито врз лицата со посебни потреби. 
Целта на оваа средба беше да позборуваме за насилството врз лицата со посебни потреби, како да го препознаеме и што би можле да направиме доколку се соочиме со него.