Month: May 2016

Гостување на LARONDINA DANCE COMPANY, UK

Како дел од гостувањето на танц групата ЛАРОНДИНА во Скопје, која имаше свои претстави во Скопје и Велес, беше организирана и посета на 10 училишта во Скопје.  По еден танчер – лице со посебни потреби, заедно со својот придружник и волонтeр – преведувач од училиштето НОВА на 11.05.2016 ги посетија училиштата: ОУ Љубен Лапе, ОУ […]

Повеќе