Month: September 2018

Обука за родители

Во рамките на проектот “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со УНИЦЕФ,  нашите координатори  одржаа обуки за родители „“Патот до зрелоста: Што треба родителите да знаат?“ во Велес (14.04.2018), Валандово (01.06.2017), Штип (13.06.2018), Струмица (29.06.2018) и Куманово (22.09.2018)

Повеќе