Month: September 2016

Ресурсниот Центар во Радовиш

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Даниела Мирческа на ден 30.09.2016 г. (петок) одржа промотивен настан во Радовиш. На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и […]

Повеќе

Ресурсниот Центар во Велес

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот национален координатор Радмила Цветковска  на ден 30.09.2016 г. (петок) одржа промотивен настан во Велес. На настанот присутните родители на деца со посебни потреби и професионалци […]

Повеќе

Кочани, 2016

Во рамките на нашиот тековен проект “Expanding opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families”, кој Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби го спроведува заедно со  УНИЦЕФ, нашиот регионален координатор Бранкица Димитровска на ден 24.09.2016 во Кочани одржа промотивен настан на кој ги запозна гостите со работата со РЦ и […]

Повеќе